Omogućava vam da se povežete sa izvorom podataka koji ima ime izvora podataka korisnika (DSN) ili DSN sistema. Izvori podataka računara su svojstveni za ovaj računar i ne mogu da se dele.

Kontrola Opis

Računar kao izvor podataka

Navodi DSN-ove korisnika i sistema, uključujući ime i tip za svaki DSN. Ako kliknete dvaput na DSN, povezaćete se sa izvorom podataka.

Novo

Kliknite da biste dodali novi izvor podataka računara. U dijalogu Kreirajte novi izvor podataka koji se pojavljuje, izaberite upravljački program za koji dodajete DSN korisnika ili sistema i kliknite na dugme Sledeće da biste odredili ime ili lokaciju za novi DSN. Kliknite ponovo na dugme Sledeće da biste prikazali rezime novih informacija. Kliknite na dugme Završi da biste prikazali okvir za konfigurisanje odgovarajućeg upravljačkog programa.

U redu

Zatvara dijalog Izbor izvora podataka i povezuje se sa izabranim izvorom podataka. Kada kliknete na dugme U redu promene na listi Računar kao izvor podataka neće biti sačuvane. Promene na listi će biti prihvaćene kada kliknete na dugme U redu u dijalogu Konfigurisanje izvora podataka.

Otkaži

Zatvara dijalog Izaberi izvor podataka bez povezivanja sa izvorom podataka datoteke i ne poništava promene napravljene pomoću kontrola u drugom dijalogu.

Pomoć

Prikazuje ovaj ekran pomoći.