Koristite dijalog Izaberite radnu svesku da biste locirali i izabrali Microsoft Excel radnu svesku. Ime baze podataka prikazuje izabranu datoteku. Da biste sprečili ažuriranje ove datoteke, potvrdite izbor u polju Samo za čitanje. Potražite željenu datoteku radne sveske koristeći kontrole Direktorijumi, Prikaži datoteke tipa i Disk jedinice ili kliknite na Mreža da biste potražili radnu svesku u okviru mreže.