Dijalog Popravi bazu podataka određuje bazu podataka koja će biti popravljena. Koristite ovaj dijalog da biste odredili jedan od pristupa: „Deljeno čitanje/pisanje“ (podrazumevano), Samo za čitanje (koji sprečava ažuriranja) ili Isključivo tokom procesa popravljanja.

Ako dođe do greške klijenta tokom procesa primene, pogođena baza podataka može biti oštećena i biće neophodno popravljanje. Možete da koristite dijalog Instalacioni program za ODBC Microsoft Access da biste ovo popravili. Kliknite na dugme Popravi, a zatim u dijalogu Popravljanje baze podataka, izaberite datoteku i putanju. Kliknite na dugme U redu.

Takođe pogledajte