Ako koristite Microsoft Access upravljački program, kliknite na dugme Baza podataka, a zatim na Sistemska baza podataka u dijalogu Instalacioni program za ODBC Microsoft Access da biste izabrali sistemsku bazu podataka u dijalogu Izaberite sistemsku bazu podataka. U zavisnosti od bezbednosnih zahteva vašeg sistema, upravljački program može da vam zatraži korisničko ime i lozinku za sistemsku bazu podataka. Podrazumevano ime je Admin, a podrazumevana Microsoft Access lozinka za korisnika Admin je prazno polje.

Dijalog Izaberite sistemsku bazu podataka između ostalih sadrži i sledeće kontrole:

Ime baze podataka

Ime postojeće datoteke baze podataka sa .mdb oznakom tipa datoteke.

Samo za čitanje

Označava da je datoteka samo za čitanje i sprečava ažuriranje.

Isključivo

Ako izaberete ovu kontrolu, baza podataka se otvara u režimu „Isključivo“, koji ograničava pristup samo na jednog korisnika i poboljšava efikasnost. Ako ova kontrola nije izabrana, baza podataka se otvara u režimu „Deljeno“ i može da joj pristupi više korisnika istovremeno.