Koristite dijalog Definisanje formata teksta da biste odredili format kolona u izabranoj datoteci i odredite shemu za svaku tabelu sa podacima. Dijalog Definisanje formata teksta između ostalih sadrži i sledeće kontrole:

Dodaj

Dodaje kolonu koristeći vrednosti iz polja Vrsta podataka, Ime i Širina.

Znakovi

ANSI ili OEM. OEM navodi skup znakova koji nisu ANSI i podrazumevan je ukoliko format izabrane stavke na listi Tabele nije definisan.

Zaglavlje imena kolone

Određuje da li će se kolone u prvom redu izabrane tabele koristiti kao nazivi kolona. Podrazumevana vrednost je FALSE (opozvano) ukoliko format izabrane stavke na listi Tabele nije definisan.

Kolone

Navodi imena kolona za svaku kolonu u izabranoj tabeli na listi Tabele i odražava redosled kolona u tabeli.

Vrsta podataka

Može da bude: BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT ili SINGLE. Za datume, koristite oblike „dd. mmm. yy.“, „mm. dd. yy.“, „mmm-dd-yy“, „yyyy. mm. dd.“ ili „yyyy. mmm. dd.“. („mm“ označava brojeve za mesece; „mmm“ označava slova za mesece.)

Znak razgraničavanja

Prilagođeni znak razgraničavanja koji će se koristiti za razdvajanje kolona. Mora da bude samo jedan znak, a dvostruki znaci navoda (") ne mogu da se koriste. Ova opcija je omogućena kada je izabrano Razgraničeno prilagođenim znakom razgraničavanja u okviru Format.

Format

Bilo razgraničeno ili sa fiksnom dužinom. Ako postoji razgraničavanje, navodi koji znak za razdvajanje se koristi: zarez (CSV), kartica ili specijalni znak (prilagođeno). Podrazumevano je CSV razgraničeno ukoliko format izabrane stavke na listi Tabele nije definisan.

Ako je Format fiksna dužina i izabrano jeZaglavlje imena kolone, prvi red mora da bude razdvojen zarezom.

Pogodi

Kliknite da biste generisali vrstu podataka, ime i širinu kolona u izabranoj tabeli tako što ćete skenirati sadržaj tabele u skladu sa izborima u okviru Format. Omogućeno je kada je format tabele razgraničen. Prethodno definisane kolone na listi Kolone se brišu i zamenjuju se novim unosima. Ako nije izabrano Zaglavlje imena kolone, imena kolona se generišu kao „F1“, „F2“ i tako dalje.

Ova funkcionalnost važi samo za kolone koje su manje od 64,513 bajtova.

Izmeni

Kliknite da biste izmenili izabranu kolonu koristeći vrednosti u poljima Vrsta podataka, Ime i Širina.

Ime

Ime izabrane kolone. Koristite da biste odredili novo ime kolone, bilo za postojeću kolonu bilo novu kolonu.

Ako je izabrano Zaglavlje imena kolone, prikazano ime kolone se zanemaruje.

Ukloni

Briše izabranu kolonu.

Redovi za skeniranje

Broj redova koje će instalacioni program ili upravljački program skenirati pri podešavanju kolona i vrste podataka u koloni. Podrazumevana vrednost je 25 ukoliko format izabrane stavke na listi Tabele nije definisan, ali može da bude bilo koji broj od 1 do 32767.

Tabele

Navodi sve datoteke koje odgovaraju oznakama tipa datoteke koje su navedene u izabranom direktorijumu u dijalogu Instalacioni program za ODBC tekst.

Ako je izabrano <podrazumevano>, lista Kolone je onemogućena.

Širina

Vrednost može da se promeni za kolone CHAR ili LONGCHAR. Za ostale vrste podataka, Širina je onemogućena i ne prikazuje se nijedna vrednost. Podrazumevano je 1 ukoliko format izabrane stavke na listi Tabele nije definisan.

Takođe pogledajte