Da biste koristili dijalog Postavljanje dodatnih opcija, prethodno morate da unesete ime za prijavljivanje i lozinku za ovaj upravljački program.

U zavisnosti od bezbednosnih zahteva vašeg sistema, upravljački program može da vam zatraži ime i lozinku ako izvor podataka koristi sistemsku bazu podataka (bazu podataka radne grupe). Podrazumevano ime je Admin, a podrazumevana Microsoft Access lozinka za korisnika Admin je prazno polje.

Upravljački program će koristiti sledeće opcije, koje su dostupne u dijalogu Postavljanje dodatnih opcija kada se pristupa bilo kojoj Access bazi podataka.

DefaultDir

Identifikuje podrazumevani direktorijum kome će upravljački program pristupiti.

Upravljački program

Koristite da biste uneli prilagođeno ime za Access upravljački program.

FIL

Tip datoteke. „MS Access“ za Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Atribut niske za povezivanje. Ako je podešeno na „1“, omogućava Jet 4.0 funkcije kao što je kreiranje i otpuštanje prikaza i procedura, otkrivanje odsečenih podataka, novi tipovi datoteke i korišćenje SQL-92 liste rezervisanih reči. Podrazumevana vrednost je „0“, gde nije omogućena nijedna od ovih funkcija.

ImplicitCommitSync

Određuje kako će se promene napravljene izvan transakcije zapisivati u bazu podataka. Prvobitno podešena vrednost je „Da“, što znači da će Microsoft Access upravljački program sačekati da se dovrše zadaci iz unutrašnje/implicitne transakcije .

MaxBufferSize

Veličina internog bafera u kilobajtima koju Microsoft Access koristi za prenos podataka na disk i sa njega. Podrazumevana veličina bafera je 2048 KB (prikazano kao 2048). Može da se koristi bilo koji ceo broj koji je deljiv sa 256. Ovo podešava istu opciju kao i Veličina bafera u dijalogu Podešavanje.

MaxScanRows

Broj redova koji će biti skenirani prilikom podešavanja tipova podataka kolone na osnovu postojećih podataka.

Može da bude broj od 1 do 16. Podrazumevana vrednost je 8; ako je podešeno na 0, svi redovi će biti skenirani. Broj izvan ograničenja će se vratiti kao greška.

PageTimeout

Vremenski period izražen u desetinama sekunde tokom kojeg neupotrebljena stranica ostaje u baferu. Za Microsoft Access upravljački program, podrazumevana vrednost je 0,5 sekundi i mora biti veća od 0. Ova opcija se odnosi na sve izvore podataka koji koriste Microsoft Access upravljački program.

ReadOnly

Označava da je datoteka samo za čitanje i sprečava ažuriranje.

SafeTransactions

Ako je vrednost 0, podrazumevano sve transakcije se odmah izvršavaju. Ako je vrednost 1, sve transakcije se čuvaju na disku nakon što budu primenjene, ali uspešnost je nešto manja.

Niti

Broj niti u pozadini koje će mašina koristiti. Podrazumevana vrednost je 3. Korisnik može da poveća broj niti ako baza podataka ima veliku količinu aktivnosti.

UserCommitSync

Određuje da li će Microsoft Access upravljački program asinhrono vršiti izričite korisnički definisane transakcije. Podrazumevana vrednost je „Da“, što znači da će Microsoft Access upravljački program sačekati da se dovrše zadaci iz transakcije koju je definisao korisnik.

Ako postavite vrednost „Ne“, može doći do nepredviđenih posledica u transakciji u okruženju sa više korisnika.