Sledeća tabela navodi datoteke neophodne za svaku komponentu ODBC upravljačke programe za baze podataka za radnu površinu verzija 4.0. Ove datoteke su instalirane u direktorijumu \Windows\System ili \Windows\System32. Ako su ODBC datoteke prethodno instalirane u drugom direktorijumu, obavezno smestite novije datoteke u direktorijum \Windows\System (ili System32).

Neke datoteke su neophodne za više komponenti. Ove datoteke moraju da budu preraspodeljene ako nameravate da delite ODBC upravljačke programe za baze podataka za radnu površinu sa svojim aplikacijama za komercijalnu upotrebu.

Sledeće datoteke su zajedničke za svaki od ODBC upravljačkih programa za baze podataka za radnu površinu:

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll