Dijalog Prijavljivanje vam omogućava da unesete autorizovano Access ime za prijavljivanje i lozinku kada se povezujete na Access bazu podataka koja je prethodno definisana kao sistemska baza podataka. Imena za prijavljivanje i lozinke dodeljuje administrator baza podataka i moraju da se unesu tačno onako kako su dodeljene.

Izvor podataka označava izvor podataka na koji se povezujete.

Napomena:
Ako nije izabran izvor podataka, možete da dodelite neki tako što ćete kliknuti na dugme Baza podataka.

Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog i započeli proces prijavljivanja.

Kliknite na dugme Otkaži da biste zatvorili dijalog i otkazali proces prijavljivanja.