Dijalog Instalacioni program za ODBC Paradox između ostalih sadrži i sledeće kontrole:

Informacije o izvoru podataka

Identifikuje Paradox bazu podataka, koja ima podrazumevano ime koje dodeljuje proizvođač. Polje Opis, koje je podrazumevano prazno, može da sadrži opis kontrole.

Baza podataka

Koristite ovu opciju da biste locirali Paradox bazu podataka ili koristite trenutni direktorijum. Takođe možete da izaberete određenu verziju bilo koje instalirane baze podataka.

Opcije

Kliknite da biste promenili opcije upravljačkog programa koje utiču na pristup, usluge i uspešnost:

  • Sekvenca poretka. Diktira sekvencu u kojoj su redovi sortirani.
  • Isključivo. Ograničava pristup na samo jednog korisnika i poboljšava uspešnost.
  • Vremensko ograničenje stranice. Postavlja vremenski period izražen u desetinama sekunde tokom kojeg neupotrebljena stranica ostaje u baferu.
  • Korisničko ime. Paradox korisničko ime koje se prikazuje drugim korisnicima Paradox datoteka kada postoji zaključavanje.
  • Stil mreže. Stil pristupa mreži koji će se koristiti kada pristupate Paradox podacima.
Napomena:
Detaljne i programske informacije o ovom upravljačkom programu se nalaze u MSDN biblioteci. Ostale informacije možete pronaći u odeljcima Konverzija izvora podataka, Paradox datoteke, IISAM stavke registratora i Uobičajene datoteke ODBC komponenti u ovoj datoteci pomoći. Paradox je proizvod kompanije INPRISE i ima sopstvenu prateću datoteku pomoći.