Windows operativsystem hjälper till att skydda filer, program och andra resurser från obehörig användning genom att användarkonton och gruppmedlemskap matchas med de rättigheter, privilegier och behörigheter som hör till dessa konton och gruppmedlemskap. I det här avsnittet får du information om hur du tilldelar eller anger privilegier och behörigheter. Genom att lära dig om privilegier och behörigheter, varför de är nödvändiga och hur de fungerar kan du få hjälp att effektivt hantera delade resurser. Kunskap om de här processerna kan även hjälpa dig att undvika onödiga risker och felsöka problem med åtkomstkontroll som du kan stöta på.

I det här avsnittet innehåller följande ämnen: