Till varje behållare och objekt i ett nätverk kopplas behörighetsinformation. Den här informationen, som kallas en säkerhetsbeskrivning, kontrollerar typen av åtkomst som tilldelas användare och grupper. Behörigheter definieras i ett objekts säkerhetsbeskrivning. Behörigheter associeras med eller tilldelas till bestämda användare och grupper.

Om du tillhör en säkerhetsgrupp som är associerad med ett objekt har du vissa möjligheter att hantera behörigheterna för det objektet. De objekt som du äger har du fullständig behörighet för. Du kan använda olika metoder, till exempel AD DS (Active Directory Domain Services), grupprinciper eller listor över åtkomstkontroll, när du vill hantera olika typer av objekt.

Det här avsnittet innehåller:

Ytterligare referenser