Du kan komma åt dialogrutan Objekttyper genom att klicka på Objekttyper i dialogrutan Välj användare, datorer eller grupper. I dialogrutan Objekttyper visas de tillgängliga typer av objekt som du kan söka efter. Listan kan innehålla en eller flera av följande typer av objekt:

Objekttyp Beskrivning

Inbyggda säkerhetsobjekt

Objekt som representerar grupper som är inbyggda som standard samt säkerhetsobjekt. Exempel: Administratörer, systemansvariga, användare, privilegierade användare, alla, autentiserade användare, anonym inloggning, gäster och system.

Datorer

Objekt som representerar en dators åtkomst till nätverksresurser.

Grupper

Objekt som kan ha användare, datorer och andra grupper som medlemmar.

Användare

Objekt som används för att ge personer tillgång till nätverksresurser.

Kontakter

Objekt som används för att hitta information om personer. Kontaktobjekt kan inte tilldelas behörigheter och har därför inte tillgång till nätverksresurser.

Övrigt

Objekt som kan skapas av program.

Ytterligare referenser