För att kunna skydda en dator och dess resurser måste du noga överväga vilka rättigheter du ska ge användarna. Du kan skydda en eller flera datorer genom att bevilja användare och grupper särskilda användarrättigheter. Du kan skydda ett objekt, till exempel en fil eller mapp, genom att tilldela behörigheter som tillåter användare eller grupper att utföra särskilda åtgärder på objektet.

Post Beskrivning

Objektnamn

Namnger det markerade objektet.

Grupp- eller användarnamn

Visar en lista över grupper eller användare som har getts åtkomst till datorn.

Redigera

Tillåter ändringar av säkerhetsinställningar för det här objektet.

OBS

Om den här knappen inte är tillgänglig kanske du inte har behörighet att ändra säkerhetsinställningar. Du kan dock visa dem genom att klicka på Avancerat.

Behörigheter för

Visar en lista över behörigheter för Tillåt och Neka som gäller för varje grupp eller användare som har markerats.

OBS

Vilka typer av behörigheter som visas beror på vilken typ av objekt du har valt. Mer information finns i Hantera behörigheter och ange behörigheter för utskriftsservrar (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141450 (sidan kan vara på engelska)).

Ytterligare referenser