Post Beskrivning

Objekttyper

Klicka på de objekttyper som du vill markera. Mer information om objekttyper finns i Dialogrutan Objekttyper.

Platser

Klicka här om du vill ange var roten där du vill börja söka finns.

Kontrollera namn

Söker efter alla matchande eller liknande objektnamn som visas i textrutan Ange de objektnamn som ska väljas med hjälp av de markerade objektens typ och placering i katalogen.

Ange de objektnamn som ska väljas (exempel)

Här skriver du namnen på objekten som du söker efter. Du kan söka efter flera objekt om du avgränsar varje namn med semikolon. Använd något av följande exempel på syntax:

Visningsnamn (exempel: Förnamn Efternamn)

Objektnamn (exempel: Dator1)

Användarnamn (exempel: Användare1)

Objektnamn@Domännamn (exempel: Användare1@Domän1)

Domännamn\Objektnamn (exempel: Domän1\Användare1)

Avancerat

Klicka här om du vill ange avancerade alternativ. Mer information om avancerade sökalternativ finns i Dialogrutan Välj användare, datorer eller grupper - sidan Avancerat