I säkerhetsloggen registreras alla händelser som definierats i granskningsprinciperna för varje objekt.

Visa säkerhetsloggen
  1. Öppna Loggboken.

  2. Klicka på Globala loggar i konsolträdet och klicka sedan på Säkerhet. I resultatfönstret visas enskilda säkerhetshändelser.

  3. Dubbelklicka på en händelse i resultatfönstret om du vill ha mer information om händelsen.

Ytterligare hänsyn

  • Du öppnar Loggboken genom att klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och underhåll, dubbelklicka på Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på Loggboken.

  • Om datorn är ansluten till ett nätverk kan nätverksprinciperna hindra dig från att utföra den här proceduren.

Ytterligare referenser