Alla objekt har en ägare, oavsett om det finns på en NTFS-volym eller i Active Directory Domain Services (AD DS). Ägaren kontrollerar hur behörigheterna anges för objektet och vem som ska tilldelas behörigheter.

Viktigt!

En administratör som behöver reparera eller ändra behörigheter för en fil måste börja med att bli ägare till filen.

Normalt är ägaren den entitet som skapade objektet. Ägaren kan alltid ändra behörigheterna till ett objekt, även om han/hon nekas åtkomst till objektet.

Ägarskap kan innehas av:

  • En administratör. Gruppen Administratörer får som standard användarrättigheten Bli ägare till filer och andra objekt.

  • Alla användare och grupper som har behörigheten Bli ägare till objektet.

  • En användare som har användarrättigheten Återställa filer och kataloger.

Ägarskap kan överföras på följande sätt:

  • Den aktuella ägaren kan ge behörigheten Bli ägare till en annan användare om den användaren är medlem av en grupp som definierats i den aktuella ägarens åtkomsttoken. Användaren måste själv bli ägare för att överföringen ska börja gälla.

  • En administratör kan bli ägare.

  • En användare med användarrättigheten Återställa filer och kataloger kan dubbelklicka på Andra användare och grupper och välja att ange vilken användare eller grupp som helst som ägare.

Ytterligare referenser