För att styra åtkomsten till katalogdata tillhandahåller AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) behörigheter till användare och grupper. AD LDS stöder simultan användning av både Windows-användare och AD LDS-användare som medlemmar i AD LDS-grupper. AD LDS har fyra rollbaserade standardgrupper. Du kan skapa fler AD LDS-grupper vid behov. Om du vill skapa AD LDS-användare måste du först importera de definitioner för användarobjektklasser som finns i AD LDS eller också kan du använda dina egna användarobjektdefinitioner.

Åtgärd Referensinformation

Läs om AD LDS-användare och grupper.

Så här fungerar AD LDS-användare och grupper

Utöka schemat för en instans så att det omfattar användarklasser.

Importera användarklasserna som medföljer AD LDS

Lägg till användare i katalogen.

Lägga till en AD LDS-användare i katalogen

Lägg till medlemmar i AD LDS-grupper.

Lägg till eller ta bort medlemmar från en AD LDS-grupp


Innehåll