På sidan Filplatser kan du visa och ändra standardinstallationskatalogerna för datafiler (.dit) och återställningsfiler (.log) i AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).

Som standard installeras AD LDS-datafiler och återställningsfiler på måldatorn i följande katalog:

\%ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instansnamn\data

där instansnamn är detsamma som det AD LDS-instansnamn som du angav på sidan Instansens namn.

Som standard installeras AD LDS-programfiler och administrationsverktyg i följande katalog:

\%windir%\ADAM

Kommentarer
  • Om katalogsökvägarna som du anger inte redan finns, skapas de i guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services.
  • Guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services accepterar inte miljövariabler i filplatssökvägar.

Ytterligare referenser


Innehåll