Verktyget ldifde skapar, modifierar och tar bort katalogobjekt. Du kan använda ldifde för att fylla i AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) med data från andra katalogtjänster. Du kan också använda ldifde för att utöka schemat och exportera användar- och gruppinformation till andra program och tjänster. Du kan exempelvis använda ldifde för att exportera katalogobjekt från en annan katalogtjänst och sedan importera katalogobjekten till en AD LDS-instans med hjälp av ldifde.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs medlemskap i minst gruppen Administratörer eller motsvarande på AD LDS-instansen. Som standard blir det säkerhetsobjekt som du anger som AD LDS-administratör under AD LDS-inställningen medlem i gruppen Administratörer i konfigurationspartitionen. Mer information om AD LDS-grupper hittar du på Så här fungerar AD LDS-användare och grupper.

Importera eller exportera katalogobjekt med hjälp av ldifde
 1. Öppna Kommandotolken.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill importera katalogobjekt skriver du följande i Kommandotolken och trycker sedan på RETUR:

   ldifde -i -f filnamn -s servernamn:port -m -a användarnamn domän lösenord

  • Om du vill exportera katalogobjekt skriver du följande i Kommandotolken och trycker sedan på RETUR:

   ldifde -e -f filnamn -s servernamn:port -m -a användarnamn domän lösenord

Parameter Beskrivning

-i

Utför en import.

-e

Utför en export.

-f

Anger den fil som ska importeras eller exporteras.

filnamn

Namnet på den fil som ska importeras eller exporteras.

-s

Anger värdnamnet och porten för AD LDS-instansen eller en annan katalogtjänst.

servernamn

Värdnamnet för AD LDS-instansen eller en annan katalogtjänst.

port

Porten för AD LDS-instansen eller en annan katalogtjänst.

-m

Ignorerar (d.v.s. varken importerar eller exporterar) attribut som bara används av AD DS (Active Directory Domain Services).

Du kan använda den här parametern när du exporterar katalogobjekt från en befintlig AD DS-skog och importera dem till AD LDS.

-a

Anger kontoautentiseringsupgifter. Om de inte anges, använder ldifde den inloggade användarens autentiseringsuppgifter.

användarnamn

Användarnamnet för kontot som används för att binda till den angivna katalogtjänsten.

domän

Domännamnet för kontot som används för att binda till den angivna katalogtjänsten.

lösenord

Lösenordet för kontot som används för att binda till den angivna katalogtjänsten.

-h

Tillåter import av lösenord med SASL-kryptering (Simple Authentication and Security Layer).

-c Sträng1 Sträng2

Ersätter alla förekomster av Sträng1 med Sträng2. Med AD LDS kan du använda konstanterna #schemaNamingContext och #configurationNamingContext i stället för unika namn på schemakatalogpartitionen och konfigurationskatalogpartitionen när du ersätter strängar i .ldf-filer.

Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du följande i Kommandotolken och trycker på RETUR:

Ldifde /?

Ytterligare hänsyn

 • Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start, högerklicka på Kommandotolken, och sedan klicka på Kör som administratör.

Ytterligare referenser


Innehåll