Replikering av AD LDS-instanser (Active Directory Lightweight Directory Services) på flera servrar ger bättre belastningsutjämning och ökad feltolerans genom att programdata distribueras på flera servrar. En replik av en befintlig AD LDS-instans består av replikerade exemplar av konfigurations- och schemakatalogpartitioner, inklusive eventuella schematillägg. Du kan ange en aktiv AD LDS-instans som den källa du replikerar från, eller använda ett återställt exemplar av en tidigare säkerhetskopierad AD LDS-instans som datakälla.

Åtgärd Referensinformation

Läs om AD LDS-instanser.

Så här fungerar AD LDS-instanser

Läs om AD LDS-replikering.

Så här fungerar AD LDS-replikering och konfigurationsuppsättningar

Kör guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services.

Skapa en replik av en AD LDS-instans


Innehåll