Det finns flera AD LDS-verktyg som du kan använda för att hantera AD LDS-instanser, katalogpartitioner och data:


Innehåll