På sidan Importera LDIF-filer kan du ange att valfria LDIF-filer (LDAP Data Interchange Format) ska importeras. Tillsammans innehåller dessa filer flera schemadefinitioner för användarklasser samt objekt som ska användas med Windows Auktoriseringshanteraren. Detta kan importeras till schemat för den nya AD LDS-instansen (Active Directory Lightweight Directory Services) som håller på att installeras.

I följande tabell beskrivs var och en av de valfria .ldf-filerna.

.LDF-fil Användarklasser Importera den här filen om ...

MS-ADAM-DisplaySpecifiers-0409.LDF

 • Saknas

Du vill använda en Active Directory MMC-snapin-modul (Microsoft Management Console) (t.ex. Active Directory – platser och tjänster) med AD LDS.

MS-AdamSyncMetadata.LDF

 • Inte tillämpligt

Du vill använda kommandoradsverktyget adamsync för att synkronisera AD LDS med AD DS (Active Directory Domain Services).

MS-AZMan.LDF

 • Inte tillämpligt

Du vill använda Windows Auktoriseringshanteraren med AD LDS.

MS-InetOrgPerson.LDF

 • Person

 • Organizational-Person

 • Användare

 • inetOrgPerson

Du vill skapa användarobjekt i AD LDS-katalogen, och du vill skapa användare i klassen InetOrgPerson (som definieras i RFC 2798). MS-InetOrgPerson.LDF är en exempelfil som du kan ändra så att den uppfyller dina speciella krav.

MS-User.LDF

 • Person

 • Organizational-Person

 • Användare

Du vill skapa användarobjekt i AD LDS-katalogen, men du vill inte skapa användare i klassen InetOrgPerson (som definieras i RFC 2798). MS-User.LDF är en exempelfil som du kan ändra så att den uppfyller dina speciella krav.

MS-UserProxy.LDF

 • User-Proxy

Du vill skapa enkla proxyobjekt i AD LDS för användning vid omdirigering av bindning. MS-UserProxy.LDF är en exempelfil som du kan ändra så att den uppfyller dina speciella krav.

MS-UserProxyFull.LDF

 • User-Proxy-Full

Du vill skapa kompletta proxyobjekt i AD LDS för användning vid omdirigering av bindning. Om du ska använda filen måste du även importera MS-InetOrgPerson.LDF eller MS-User.LDF. MS-UserProxyFull.LDF är en exempelfil som du kan ändra så att den uppfyller dina speciella krav.

Kommentarer
 • Om du väljer att inte importera dessa LDIF-filer vid installationen, kan du importera dem vid ett senare tillfälle med hjälp av kommandoradsverktyget ldifde.
 • Den här guidesidan visas endast under installation av en unik AD LDS-instans och inte vid installation av en AD LDS-instansreplik.
 • Du måste vara inloggad med ett konto som är angivet som AD LDS-administratör för att kunna importera schemaklassdefinitionerna till AD LDS-schemat.

Ytterligare referenser


Innehåll