ADSI-redigering

ADSI-redigering körs som en MMC-snapin-modul (Microsoft Management Console). Du öppnar ADSI-redigering på en dator med installerad AD LDS-serverroll (Active Directory Lightweight Directory Services) genom att klicka på Start, Administrationsverktyg, och sedan ADSI-redigering.

I de följande avsnitten beskrivs gränssnittsalternativen i snapin-modulen ADSI-redigering, beroende på vilken nod du klickar på i konsolträdet eller det kommando som du klickar på i Åtgärd-menyn:

Noden ADSI-redigering

Om du vill visa alternativ för användargränssnitt klickar du på ADSI-redigering i konsolträdet, och på Åtgärd-menyn klickar du sedan på Anslut till. Dialogrutan Anslutningsinställningar visas.

Du kan använda följande alternativ i dialogrutan Anslutningsinställningar för att skapa en anslutning till en katalogpartition på en AD LDS-instans:

Alternativ Information

Namn

Skriv ett visningsnamn för anslutningen. Anslutningen kommer att visas i konsolträdet med det anslutningsnamn du angett.

Anslutningspunkt

Ange hur du vill ansluta till AD LDS-instansen. Du kan ansluta till ett unikt namn eller en namngivningskontext i AD LDS-instansen, eller också kan du välja en välkänd namngivningskontext.

OBS

AD LDS ger ingen standardnamngivningskontext.

Dator

Ange datorn som kör den AD LDS-instans som du vill administrera. Du måste ange servernamn eller IP-adress. Om AD LDS-instansen inte använder standardkommunikationsporten för LDAP (389) måste du ange vilket portnummer AD LDS-instansen använder.

Avancerat

Klicka på den här knappen för att ange autentiseringsuppgifter och bindningmetod för anslutningar till AD LDS-instansen.

Med kommandot UppdateraÅtgärd-menyn uppdateras informationen om anslutningar och objekt som visas i ADSI-redigering.

Anslutningsnod

Om du vill visa följande kommandon klickar du på en anslutningsnod i konsolträdet för en redan skapad anslutning och på Åtgärd-menyn klickar du sedan på ett kommando i följande tabell:

Kommando Information

Ta bort

Tar bort aktuell vald anslutningsnod från ADSI-redigering. Det här kommandot påverkar bara innehållet i konsolträdet för ADSI-redigering. Kommandot tar inte bort några objekt från AD LDS-instansen.

Uppdatera schema nu

Uppdaterar schemainformation från AD LDS till den lokala datorns cacheminne.

Ny

Skapar en ny fråga när du pekar på Nytt och sedan klickar på Fråga.

Byt namn

Anger ett nytt namn på anslutningsnoden.

Uppdatera

Uppdaterar information om anslutningar och objekt som visas i ADSI-redigering.

Objektnod

Om du vill visa följande kommandon går du till konsolträdet och klickar på ett katalogobjekt i en katalogpartition i en AD LDS-instans, och går sedan till Åtgärd-menyn och klickar på ett kommando i följande tabell.

Kommando Information

Flytta

Flyttar objektet till en annan behållare i AD LDS. Öppnar en dialogruta där du kan välja målbehållare.

Ny anslutning härifrån

Skapar en ny anslutning och lägger till den nya anslutningen till konsolträdet.

Ny

Skapar ett nytt underordnat objekt i vald behållare när du pekar på Nytt och sedan klickar på Objekt. Öppnar ett antal länkade dialogrutor som börjar med klassen för objektet. Om du inte har behörighet att skapa ett objekt i den valda behållaren visas inga klasser. När en klass är vald öppnas en dialogruta för varje attribut som krävs. I den sista dialogrutan klickar du på Fler för att visa och ändra eventuella valfria attribut.

Ta bort

Tar bort valt objekt från AD LDS. En dialogruta visas där du får bekräfta borttagandet. Kommandot visas inte på menyn om du inte har behörighet att ta bort objektet från AD LDS.

Byt namn

Ändrar namn på objektet i AD LDS.

Uppdatera

Uppdaterar information om anslutningar och objekt som visas i ADSI-redigering.

Egenskapsdetaljer

Öppnar en dialogruta där du kan ändra ett objekts attributvärden.

Återställa lösenord

Det här alternativet är bara tillgängligt för objekt som har attributet unicodePwd. En dialogruta öppnas där värdet för attributet unicodePwd kan återställas.

Ytterligare referenser


Innehåll