En AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services) är ett exemplar av AD LDS som körs. Flera exemplar av AD LDS kan köras samtidigt på samma dator. (Detta gäller inte AD DS (Active Directory Domain Services).) På så sätt förbättras tillgänglighet och bellastningsutjämning när instanser replikeras över flera servrar. Varje AD LDS-instans har en separat katalog, ett unikt tjänstnamn och en unik tjänstbeskrivning som tilldelas när instansen skapas.

Åtgärd Referensinformation

Läs om AD LDS-instanser.

Så här fungerar AD LDS-instanser

Kör guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services.

Skapa en ny AD LDS-instans


Innehåll