AD LDS (Active Directory® Lightweight Directory Services) är en LDAP-katalogtjänst (Lightweight Directory Access Protocol) i operativsystemet Windows Server® 2008 R2 som ger flexibel support för katalogaktiverade program, utan de beroenden och domänrelaterade begränsningar som finns i AD DS (Active Directory Domain Services). Du kan köra AD LDS på medlemsservrar eller fristående servrar. Du kan även köra flera AD LDS-instanser, var och en med sitt eget separat hanterade schema, på en server.

AD LDS kallades tidigare för ADAM (Active Directory Application Mode). Under det namnet var det tillgängligt i Windows Server 2003 R2. Det är kan också hämtas separat för Windows® XP Professional och Windows Server 2003.


Innehåll