På sidan Klar att installera kan du titta igenom de inställningsalternativ du gjort för AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Du kan klicka på Föregående om du vill gå till den föregående guidesidan med en inställning som du vill ändra.

OBS

När du klickar på Nästa på sidan Klar att installera börjar guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services automatiskt att kopiera filer och konfigurera den nya AD LDS-instansen.

Ytterligare referenser


Innehåll