Du kan administrera användare och grupper i AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) via snapin-modulen ADSI-redigering eller via katalogaktiverade program. Mer information om användare och grupper i AD LDS hittar du på Så här fungerar AD LDS-användare och grupper.

Innan du kan skapa användare i AD LDS måste du importera de alternativa användarklasserna som medföljer AD LDS, till AD LDS-schemat. Dessa användarklasser levereras som .ldf-filer som kan importeras. Du hittar dem i katalogen %windir%\adam på den dator där AD LDS är installerat.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs medlemskap i minst gruppen Administratörer eller motsvarande på AD LDS-instansen. Som standard blir det säkerhetsobjekt som du anger som AD LDS-administratör under AD LDS-inställningen medlem av gruppen Administratörer i konfigurationspartitionen. Mer information om AD LDS-grupper hittar du på Så här fungerar AD LDS-användare och grupper.

Så här lägger du till en AD LDS-grupp i katalogen
 1. Öppna ADSI-redigering.

 2. Anslut och bind till den AD LDS-instans du vill lägga till en grupp i. Mer information finns i Använd ADSI-redigering för att hantera en AD LDS-instans.

 3. Dubbelklicka på den katalogpartition i konsolträdet för vilken du vill lägga till gruppen.

 4. Högerklicka på den behållare i konsolträdet som du vill lägga till gruppen i, peka på Nytt och klicka sedan på Objekt.

 5. Klicka på Grupp i Välj en klass och sedan på Nästa.

 6. Skriv ett allmänt namn (CN) för den nya gruppen i Värde och klicka sedan på Nästa.

 7. Om du vill ange värden för ytterligare attribut klickar du på Fler attribut.

 8. Klicka på Slutför när du har angett alla önskade attribut för den nya gruppen.

Ytterligare hänsyn

 • Om du vill öppna ADSI-redigering på en dator med installerad AD LDS-serverroll, klickar du på Start, Administrationsverktyg och sedan på ADSI-redigering.

 • När du skriver ett värde för attributet groupType representerar 2147483650 (vilket motsvarar 0x80000002 hexadecimalt) grupptypen "konto".

 • Du kan också utföra den här åtgärden genom att använda Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Du kan öppna Active Directory-modul genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och välja Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Mer information finns i Lägga till en AD LDS-grupp i katalogen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137810). Sidan kan vara på engelska. Mer information om Windows PowerShell finns i Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372). Sidan kan vara på engelska.

Ytterligare referenser


Innehåll