AD LDS-instansdata (Active Directory Lightweight Directory Services) lagras i en uppsättning filer som ligger i en mapp med samma namn som instansen. Som standard finns AD LDS-databas- och loggfiler i %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instansnamn där instansnamn är namnet på AD LDS-instansen. Du säkerhetskopierar AD LDS-instansdata genom att säkerhetskopiera filerna.

Viktigt!

Innan du säkerhetskopierar AD LDS-mappen för en instans bekräftar du att instansen har startats med hjälp av snapin-modulen Tjänster. Starta Tjänster genom att klicka på Start, Administrationsverktyg och sedan Tjänster. Eftersom instanstjänsten måste vara aktiv när filerna säkerhetskopieras, måste du använda ett säkerhetskopieringsverktyg (t.ex. Windows Server Backup) som kan säkerhetskopiera öppna filer.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i Administratörsgruppen, eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här säkerhetskopierar du en AD LDS-instans med Windows Server Backup
  1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka på Säkerhetskopiera.

  2. Klicka på Säkerhetskopiera en gångÅtgärd-menyn.

  3. I guiden Säkerhetskopiera en gång klickar du på Andra alternativ och sedan på Nästa.

  4. Klicka på Anpassad och sedan på Nästa.

  5. Markera volymen som innehåller AD LDS-databasfilerna och loggfilerna.

  6. Slutför guiden så att säkerhetskopieringen sätter igång.

Varning

Om du har säkerhetskopierat data från en NTFS-filsystemvolym, bör du återställa dessa data till en NTFS-volym av samma version för att förhindra förlust av data.


Innehåll