Du kan hålla ordning på AD LDS-användare och -grupper genom att ordna dem i så kallade organisationsenheter (OU). I AD DS och i AD LDS liksom i LDAP-baserade kataloger, är organisationsenheter den vanligaste metoden för att hålla ordning på användare och grupper.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs medlemskap i minst gruppen Administratörer eller motsvarande på AD LDS-instansen. Som standard blir det säkerhetsobjekt som du anger som AD LDS-administratör under AD LDS-inställningen medlem av gruppen Administratörer i konfigurationspartitionen. Mer information om AD LDS-grupper hittar du på Så här fungerar AD LDS-användare och grupper.

Så här lägger du till en organisationsenhet i katalogen
  1. Öppna ADSI-redigering.

  2. Anslut och bind till katalogpartitionen i den AD LDS-instans för vilken du vill lägga till en organisationsenhet (OU). Mer information finns i Använd ADSI-redigering för att hantera en AD LDS-instans.

  3. Dubbelklicka på katalogpartitionen i konsolträdet, högerklicka på den behållare som du vill lägga till OU i, peka på Nytt och klicka sedan på Objekt.

  4. Klicka på organizationalUnit i Välj en klass och sedan på Nästa.

  5. Skriv ett namn på den nya organisationsenheten (OU) i Värde och klicka sedan på Nästa.

  6. Om du vill ange värden för ytterligare attribut klickar du på Fler attribut.

  7. Klicka på Slutför när du har angett alla önskade attribut för den nya OU:n.

Ytterligare hänsyn

  • Om du vill öppna ADSI-redigering på en dator med installerad AD LDS-serverroll, klickar du på Start, Administrationsverktyg och sedan på ADSI-redigering.

  • Som standard kan organisationsenheter endast läggas till under objektklasserna OU (OU=), land (C=), organisation (O=) eller domän-DNS (DC=). Du kan till exempel lägga till en OU i o=Microsoft,c=US. Du kan inte lägga till en OU i cn=test,o=Microsoft,c=US. Det går däremot att uppdatera schemadefinitionen för OU-objektklassen och tillåta andra överordnade objektklasser.

  • Du kan också utföra den här åtgärden genom att använda Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Du kan öppna Active Directory-modul genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och välja Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Mer information finns i Lägga till en organisationsenhet i katalogen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137819). Mer information om Windows PowerShell finns i Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372).

Ytterligare referenser


Innehåll