FS-proxy är en rolltjänst i Active Directory Federation Services (AD FS) som kan installeras fristående från andra AD FS-rolltjänster. Federationstjänstproxyn fungerar som en proxy på ett perimeternätverk (även kallat demilitariserad zon, extranät och avskärmat undernät) för federationstjänsten. När rolltjänsten för federationstjänstproxyn installeras på en dator blir datorn en federationsserverproxy. Den gör också snapin-modulen Active Directory Federation Services tillgänglig på menyn Administrationsverktyg på datorn. Mer information om snapin-modulen Active Directory Federation Services finns i avsnittet Använda snapin-modulen AD FS-proxy (Active Directory Federation Services).

En federationsserverproxy deltar i WS-F PRP-protokollet (WS-Federation Passive Requestor Profile) genom att kommunicera med en skyddad federationstjänst åt klienten. När federationsserverproxyn skyddar en kontopartner samlar den in autentiseringsuppgifter från webbläsare. När federationsserverproxyn skyddar en resurspartner vidarebefordras begäranden av och för webbprogram till federationstjänsten.

Federationserverproxyn lagrar också HTTP-cookies (Hypertext Transfer Protocol) på klienter vid behov för att underlätta enkel inloggning (SSO). Federationserverproxyn skriver alla tre typerna av cookies: autentiseringscookies, kontopartnercookies och utloggningscookies. Mer information om cookies finns i avsnittet Så här fungerar de cookies som AD FS använder.


Innehåll