Noden som heter Den här organisationen i konsolträdet för snapin-modulen Active Directory Federation Services innehåller ett användargränssnitt. Med det kan du konfigurera förtroendeprincipinställningar i federationstjänsten som din organisation har administrativ kontroll över.

Utförligare information om varje mapp i Den här organisationen finns i följande avsnitt:


Innehåll