Federationsservrar och federationsserverproxy kräver av olika orsaker att certifikat för serverautentisering används.

Federationsservrar

Federationsservrar kräver certifikat för serverautentisering så att klienter kan fastställa serverns identitet eftersom federationsservern presenterar ett autentiseringscertifikat som visar sin källa för klienten. På så sätt kan en klient verifiera att informationen som skickas bara är användbar av organisationen som har identifierats av certifikatet.

Federationsserverproxy

Federationsserverproxy kräver certifikat för serverautentisering för att säkra trafikkommunikation via en webbserver med webbklienter. Federationsserverproxy visas vanligtvis för datorer på Internet som inte är inkluderade i ditt företags PKI (Public Key Infrastructure). Därför bör du, när så är möjligt, använda ett certifikat för serverautentisering som har utfärdats av en offentlig (tredje part) certifikatutfärdare, t.ex. Verisign.


Innehåll