På den här fliken visas grundläggande information om en anslutningssäkerhetsregel som används på datorn.

Så här öppnar du den här fliken
  1. Expandera Övervakning i MMC-snapin-modulen Windows-brandväggen med avancerad säkerhet och expandera sedan Anslutningssäkerhetsregler.

  2. Dubbelklicka på den regel som du vill granska och klicka sedan på fliken Allmänt.

IP-adress för slutpunkt 1

Detta är IP-adressen eller intervallet med IP-adresser för den första slutpunkten enligt vad som konfigurerats på fliken Datorer på sidan Egenskaper för anslutningssäkerhetsregler. Om ingen slutpunkt anges visas Alla.

Port för slutpunkt 1

Detta är TCP- eller UDP-portnumret för datorn eller datorgruppen i den första slutpunkten som konfigurerats på fliken Protokoll och portar på sidan Egenskaper för anslutningssäkerhetsregel. Om ingen port anges visas Alla.

IP-adress för slutpunkt 2

Detta är IP-adressen eller intervallet med IP-adresser för den andra slutpunkten enligt vad som konfigurerats på fliken Datorer på sidan Egenskaper för anslutningssäkerhetsregler. Om ingen slutpunkt anges visas Alla.

Port för slutpunkt 2

Detta är TCP- eller UDP-portnumret för datorn eller datorgruppen i den andra slutpunkten som konfigurerats på fliken Protokoll och portar på sidan Egenskaper för anslutningssäkerhetsregel. Om ingen port anges visas Alla.

Protokoll

Det här är det protokoll som konfigurerats med hjälp av alternativet Protokolltyp på fliken Protokoll och portar på sidan Egenskaper för anslutningssäkerhetsregel. Om inget protokoll anges visas Alla.

Profil

Här anges nätverksplatsprofiler, den domän – privat eller offentlig – som regeln används på, efter vad som konfigurerats på fliken Avancerat på sidan Egenskaper för anslutningssäkerhetsregel.

Ytterligare referenser


Innehåll