Med IIS-servertillägget för BITS (Background Intelligent Transfer Service) kan du konfigurera en IIS-server (Internet Information Services) så att BITS-klienter kan köra och aktivera filöverföringar till virtuella IIS-kataloger i bakgrunden. När filöverföringen är klar kan BITS-servern meddela ett webbprogram om den nya filen via tillägget för BITS-överföringsprotokollet för HTTP POST. Webbprogrammet kan också svara på klientens utskick. Information om tillägget för BITS-överföringsprotokollet för HTTP POST finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143105 (sidan kan vara på engelska).

Så här installerar du IIS-servertillägget för BITS
  1. I avsnittet Sammanfattning över funktioner i Serverhanteraren klickar du på Lägg till funktioner.

  2. I guiden Lägg till funktioner väljer du BITS (Background Intelligent Transfer Service) och IIS-servertillägg.

  3. Följ anvisningarna i guiden om hur du bland annat installerar obligatorisk programvara. Mer information om hur du använder guiden Lägg till funktioner finns i onlinehjälpen i Serverhanteraren.

Konfigurerbara alternativ

De konfigurerbara alternativen för IIS-servertillägget inkluderar begränsning av storleken på den överförda filen, automatisk borttagning av ofullständiga filer efter en fördefinierad tidsperiod och stöd för servergrupp. Mer information finns i nedanstående avsnitt.

Så här tar du bort IIS-servertillägget för BITS
  1. I avsnittet Sammanfattning över funktioner i Serverhanteraren klickar du på Ta bort funktioner.

  2. I guiden Ta bort funktioner avmarkerar du kryssrutan BITS (Background Intelligent Transfer Service) och klickar sedan på Nästa.

  3. Klicka på Ta bort och sedan på Stäng när du vill avsluta guiden Ta bort funktioner.

  4. Starta om servern för att slutföra borttagningen av BITS-funktioner. Mer information om hur du använder guiden Ta bort funktioner finns i onlinehjälpen i Serverhanteraren.