Med IIS kan en användare ange behörighet för skript och körning för en virtuell katalog, skilt från skrivbehörigheten. Administratörer som vill tillåta skript- och programkörning på en virtuell katalog tillåter vanligtvis inte skrivning till den. (Det hindrar klienter från att överföra körbara skript och program till en katalog och att köra dem.) När en virtuell katalog är BITS-serveraktiverad kan klienter skriva till katalogen via BITS-servern även om skrivbehörighet till den virtuella katalogen inte har aktiverats.

Servern kan skyddas genom att BITS-servern inaktiverar alla skript- och programkörningsbehörigheter för en virtuell BITS-katalog för överföring. För att skydda den här virtuella katalogen bekräftar BITS-servern att dessa behörigheter är inaktiverade innan den svarar på klientbegäranden om att överföra data. Om behörigheterna aktiveras stoppar BITS-servern alla överföringar tills behörigheterna inaktiveras igen. Varje gång BITS-servern stoppar en begäran i en sådan miljö skrivs en post i IIS-loggarna.

Se även