Webbtjänsterna för certifikatregistrering kräver HTTPS-anslutningar. Följ den här proceduren för att välja ett certifikat för serverautentisering och konfigurera HTTPS-bindningen.

Så här konfigurerar du HTTPS-bindningen
 1. Öppna Serverhanteraren.

 2. Expandera Roller och sedan Webbserver (IIS) i konsolträdet.

 3. Klicka på IIS Manager (Internet Information Services).

 4. Under Anslutningar i konsolträdet expanderar du webbservern, Platser och klickar sedan på den webbplats där webbtjänsten finns.

 5. Klicka på Bindningar i fönstret Åtgärder.

 6. Klicka på https och Redigera i listan Typ.

  OBS

  Om https inte finns med i listan klickar du på Lägg till och https och markerar sedan IP-adressen och porten för webbplatsen där webbtjänsten finns.

 7. Välj ett certifikat i listan SSL-certifikat.

  OBS

  Det angivna certifikatet måste innehålla syftet för serverautentiseringen och ha ett ämnesnamn som matchar värdnamnet som klientdatorer kommer att använda för att komma åt webbtjänsten. Om du vill begära ett certifikat för serverautentisering kan du läsa Begära certifikat med hjälp av guiden Certifikatbegäran (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143456 (sidan kan vara på engelska)).

 8. Klicka på OK för att spara bindningen.

Ytterligare referenser


Innehåll