Normalt bör du använda snapin-modulen Säkerhetskopiering för att säkerhetskopia och återställa både certifikatutfärdaren och servern samtidigt. Det kan dock finnas tillfällen då du endast vill återställa certifikatutfärdaren utan att återställa hela servern där certifikatutfärdaren är installerad.

Du måste vara CA-administratör eller tillhöra gruppen Ansvariga för säkerhetskopiering eller motsvarande om du ska kunna göra det. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här återställer du en certifikatutfärdare från en säkerhetskopia med snapin-modulen Certifikatutfärdare
  1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

  2. Klicka på certifikatutfärdaren i konsolträdet.

  3. Peka på Alla aktiviteterÅtgärd-menyn och klicka sedan på Återställ certifikatutfärdare.

  4. Följ instruktionerna i guiden Återställ certifikatutfärdare.

Du kan även slutföra proceduren med hjälp av kommandoradsverktyget Certutil.

Du måste vara CA-administratör eller tillhöra gruppen Ansvariga för säkerhetskopiering eller motsvarande om du ska kunna göra det. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här återställer du en certifikatutfärdare från en säkerhetskopia med Certutil:
  • Skriv följande i Kommandotolken:

    certutil -restore <BackupDirectory>

    BackupDirectory anger den plats där säkerhetskopian finns.

Ytterligare hänsyn

  • Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start, peka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan på Kommandotolken.

Ytterligare referenser


Innehåll