De avancerade konfigurationsalternativen för webbtjänsterna för certifikatregistrering är följande:

  • Distribuera flera förekomster av webbtjänsten för certifikatregistrering på en dator.

  • Visa och konfigurera inställningar för webbtjänster för certifikatregistrering.

  • Aktivera loggning och spårning för felsökning.

Mer information om dessa och andra avancerade konfigurations- och distributionsalternativ finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143458 (sidan kan vara på engelska).

Ytterligare referenser


Innehåll