Använd följande kriterier för att välja konfiguration av återkallade certifikat:

  • Om certifikatutfärdarens certifikat har publicerats på Active Directory Domain Services (AD DS) och den dator som du konfigurerar har åtkomst till denna information i AD DS ska du klicka på Välj ett certikat för ett existerande företags-CA.

  • Om AD DS inte kan nås och du vet namnet på certifikatutfärdarens certifikat och det finns i den lokala rotens certifikatarkiv klickar du på Välj ett certifikat från det lokala certifikatsarkivet.

    OBS

    Detta alternativ är inte tillgängligt om Onlinesvarare inte finns på samma dator som snapin-modulen onlinesvarare.

  • Om AD DS inte kan nås och certifikatutfärdarens certifikat (med tillägget .cer) är tillgängligt på något flyttbart medium klickar du på Importera certifikat från Fil.


Innehåll