De flesta organisationer distribuerar en offlinerotcertifikatutfärdare och en eller flera underordnade certifikatutfärdare som en PKI (Public Key Infrastructure) När certifikatutfärdarna har installerats på servrarna måste ett antal steg utföras innan PKI:n kan användas för att utfärda, ge stöd för och hantera certifikat. De här stegen omfattar konfiguration av alternativ för certifikatåterkallning, konfiguration av certifikat eller certifikatmallar samt konfiguration av alternativ för registrering och utfärdande.

Åtgärd Referens

Planera PKI:n.

Infrastrukturerna för offentliga nycklar (PKI)

Installera en fristående eller företagsrotcertifikatutfärdare.

Installera en rotcertifikatutfärdare

Installera ytterligare underordnade certifikatutfärdare. (Valfritt)

Installera en underordnad certifikatutfärdare

Slutföra ytterligare konfigureringsåtgärder för certifikatutfärdare.

Hantera en certifikatutfärdare (CA)

Installera och konfigurera certifikatmallar.

Hantera certifikatmallar (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 (sidan kan vara på engelska))

Konfigurera certifikatregistrering.

Hantera certifikatregistrering


Innehåll