Om ett certifikat som används för kryptering med EFS (Encrypting File System) har försvunnit kan inte data återställas om inte en nyckelåterställningsagent har konfigurerats. Om du skapar ett nyckelarkiv och en återställningsplan baserat på certifikat från Microsoft-certifikatutfärdare kan det hjälpa till att skydda organisationens dataresurser så att de kan återställas om den ursprungliga EFS-nyckeln inte längre är tillgänglig.

Åtgärd Referens

Installera ytterligare underordnade certifikatutfärdare. (Valfritt)

Installera en underordnad certifikatutfärdare

Installera och konfigurera certifikatmallar.

Hantera certifikatmallar (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 (sidan kan vara på engelska))

Konfigurera nyckelarkivering och återställning.

Hantera nyckelarkiv och återställning

Konfigurera certifikatregistrering.

Hantera certifikatregistrering


Innehåll