Rolltjänsterna i Active Directory-certifikattjänster kan konfigureras individuellt, med flera rolltjänster på en enda server eller med varje rolltjänst installerad på en separat server. Mer information finns i Översikt över Active Directory-certifikattjänster (AD CS).

I följande avsnitt förklaras installationsalternativen för olika Active Directory-rolltjänster:


Innehåll