Många certifikat kan distribueras utan att klienten ens märker att registreringen sker. Det kan vara de flesta typer av certifikat som utfärdas för datorer och tjänster samt även många certifikat som utfärdas till användare.

Om du ska registrera klienter automatiskt i en domänmiljö måste du göra följande:

Minimikravet för att kunna slutföra proceduren är att du är medlem i någon av grupperna Domänadministratörer, Företagsadministratörer eller motsvarande. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här konfigurerar du en grupprincip för automatisk certifikatregistrering för en domän:
 1. Klicka på Start, peka på Administrativa verktyg och klicka sedan på Grupprinciphanteringen på en domänkontrollant med Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008.

 2. Dubbelklicka på Grupprincipobjekt i den skog och domän i konsolträdet som innehåller grupprincipobjektet Standarddomänprincip som du vill redigera.

 3. Högerklicka på grupprincipobjektet Standardprincipdomän och klicka sedan på Redigera.

 4. I konsolen Grupprinciphantering (GPMC) går du till Användarkonfiguration, Windows-inställningar, Säkerhetsinställningar och klickar sedan på Principer för offentliga nycklar.

 5. Dubbelklicka på Certifikattjänstklienten - automatisk anmälan.

 6. Markera kryssrutan Registrera certifikat automatiskt för att aktivera automatisk registrering. Om du vill förhindra automatisk registrering markerar du kryssrutan Registrera inte certifikat automatiskt.

 7. Om du aktiverar automatisk registrering av certifikat kan du markera följande kryssrutor:

  • Med Förnya certifikat som har upphört att gälla, uppdatera väntande certifikat och ta bort återkallade certifikat aktiveras automatisk registrering för förnyelse av certifikat, utfärdande av väntande certifikatbegäranden och automatisk borttagning av återkallade certifikat från en användares certifikatarkiv.

  • Med Uppdatera certifikat som använder certifikatmallar aktiveras automatisk registrering för utfärdande av certifikat som ersätter utfärdade certifikat.

 8. Spara inställningarna genom att klicka på OK.

Ytterligare referenser


Innehåll