Det är viktigt att definiera och implementera en hanteringsmodell för Active Directory-certifikattjänster när du utvecklar en infrastruktur för certifikatutfärdare. Hanteringsmodellen bör vara ett komplement till den befintliga planen för delegering av säkerhetshantering och om det behövs hjälpa till att uppfylla kraven på gemensamma villkor för separering av roller.

Om olika personer i organisationen har hanteringsroller säkerställs att enskilda användare inte kan kompromettera PKI-tjänster (public key infrastructure).

Mer information om rollerna och aktiviteterna som är kopplade till hantering av Active Directory-certifikattjänster finns i Implementera rollbaserad administration.

Viktig information om säkerhet och hantering finns också i


Innehåll