Webbregistreringsfunktioner för Active Directory-certifikattjänster kan installeras på alla datorer med Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise eller Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise eller Windows Server 2008 Datacenter. Information om certifikatregistrering kan komma från en certifikatutfärdare på en dator med Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003, eller från en certifikatutfärdare som inte kommer från Microsoft.

Följande procedur kan användas om ingen av rolltjänsterna för Active Directory-certifikat, t.ex. en certifikatutfärdare, har installerats på datorn.

Minimikravet för att kunna slutföra proceduren är att du är medlem i gruppen Domänadministratörer eller motsvarande. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här installerar du webbregistreringsfunktioner:
  1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan Serverhanteraren.

  2. Klicka på Hantera roller. Klicka på Lägg till rolltjänster under Active Directory-certifikattjänster. Om någon annan AD CS-rolltjänst redan har installerats på datorn markerar du kryssrutan Active Directory-certifikattjänsterna rutan Rollsammanfattning och klickar sedan på Lägg till rolltjänster.

  3. Markera kryssrutan Webbregistrering hos certifikatutfärdare på sidan Välj rolltjänster.

  4. Klicka på Lägg till nödvändiga rolltjänster och klicka sedan på Nästa.

  5. Om ingen certifikatutfärdare har installerats på datorn klickar du på Bläddra på sidan Ange certifikatutfärdare och väljer den certifikatutfärdare som ska kopplas till webbregistreringen, klickar på OK och sedan på Nästa.

  6. Klicka på Nästa, läs informationen och klicka sedan på Nästa en gång till.

  7. Klicka på Installera på sidan Bekräfta installationsinställningarna.

  8. När installationen är klar läser du igenom statussidan och kontrollerar att installationen slutfördes på rätt sätt.

Ytterligare hänsyn

  • Installation av webbregistreringssidorna konfigurerar datorn som en registreringsutfärdare. Datorn kallas också en CA-webbproxy eller en webbregistreringsdator.

Ytterligare referenser


Innehåll