Till skillnad från listor över återkallade certifikat som distribueras med jämna mellanrum, innehåller information om alla certifikat som har återkallats eller spärrats och kan bli väldigt stora, svarar en onlinesvarare på alla klientbegäranden om statusinformation för enskilda certifikat. Mängden data som tas emot per begäran är konstant, oavsett hur många återkallade certifikat som finns, vilket gör det enklare att tillhandahålla aktuell statusinformation för många klienter när det kan ta oacceptabelt lång tid att hämta en lista över återkallade certifikat. Att konfigurera flera länkade onlinesvarare i en matris kan ge en mer flexibel och utbyggbar funktion för kontroll av återkallade certifikat i nätverksmiljöer.

Åtgärd Referens

Installera ytterligare underordnade certifikatutfärdare.

Installera en underordnad certifikatutfärdare

Installera och konfigurera certifikatmallar.

Hantera certifikatmallar (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 (sidan kan vara på engelska))

Konfigurera certifikatutfärdaren för OCSP-svarssigneringscertifikat (Online Certificate Status Protocol).

Konfigurera en certifikatutfärdare med stöd för OCSP-svarande

Installera och konfigurera onlinesvararen.

Konfigurera en onlinesvarare

Skapa en återkallelsekonfiguration för onlinesvararen.

Skapa en konfiguration för återkallande av certifikat

Skapa en onlinesvararmatris.

Hantera en onlinesvararmatris (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142234 (sidan kan vara på engelska))


Innehåll