Du kan granska olika händelser som är relaterade till hanteringen av och aktiviteter för en certifikatutfärdare:

 • Säkerhetskopiera och återställa certifikatutfärdarens databas.

 • Ändra konfigurationen för certifikatutfärdaren.

 • Ändra säkerhetsinställningarna för certifikatutfärdaren.

 • Utfärda och hantera certifikatbegäranden.

 • Återkalla certifikat och publicera listor över återkallade certifikat.

 • Spara och hämta arkiverade nycklar.

 • Starta och stoppa Active Directory-certifikattjänster.

Du måste vara certifikatutfärdaradministratör eller certifikatutfärdargranskare för att genomföra proceduren. Den som granskar certifikatutfärdaren måste utföra den här proceduren om certifikatutfärdaren har konfigurerats för rollbaserad administration. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här konfigurerar du en händelsegranskning för en certifikatutfärdare:
 1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

 2. Klicka på certifikatutfärdaren i konsolträdet.

 3. Klicka på EgenskaperÅtgärd-menyn.

 4. Gå till fliken Granskning, markera de händelser du vill granska och klicka sedan på OK.

 5. Peka på Alla aktiviteterÅtgärd-menyn och klicka sedan på Stoppa tjänsten.

 6. Peka på Alla aktiviteterÅtgärd-menyn och klicka sedan på Starta tjänsten.

Ytterligare hänsyn

 • Om du ska kunna granska händelser måste datorn konfigureras för granskning av objektåtkomst. Granskningsprincipalternativen kan visas och hanteras i lokal- eller domängrupprincip under Datorkonfiguration\Windows-inställningar\Säkerhetsinställningar\Lokala principer.

Ytterligare referenser


Innehåll