En av de mest viktigaste och vanligaste uppgifterna för en certifikatutfärdaradministratör eller certifikatansvarig är att granska väntande certifikatbegäranden för att avgöra om de ska utfärdas.

I de flesta fall rekommenderas, av säkerhetsskäl, att alla inkommande certifikatbegäranden till en fristående certifikatutfärdare markeras som väntande. Till skillnad från företagscertifikatutfärdare används inte Active Directory-certifikattjänster för fristående certifikatutfärdare, även om den finns tillgänglig, för att verifiera om en person eller dator är behörig att få ett automatiskt utfärdat certifikat. För fristående certifikatutfärdare är det certifikatadministratören som är ansvarig för att verifiera identiteten hos den som begär certifikatet.

Du måste vara certifikatadministratör eller certifikathanterare för att kunna slutföra proceduren. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här granskar du väntande certifikatbegäranden:
  1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

  2. Klicka på Väntande begäranden i konsolträdet.

  3. Granska varje certifikatbegäran i informationsfönstret och kontrollera namnet på och e-postadressen till den som begär certifikatet samt övrig information som är viktig för att bedöma om certifikatet ska utfärdas eller inte.

Ytterligare hänsyn

  • Misslyckade certifikatbegäranden kan också utfärdas med samma procedur i behållaren Misslyckade begäranden. Alla säkerhetskrav kan inte verifieras när en misslyckad begäran ska utfärdas. Iakttag försiktighet.

Ytterligare referenser


Innehåll