Så här konfigurerar du en klient för nätverksbiblioteket Banyan VINES:

  1. Klicka på fliken Alias och klicka sedan på Lägg till.
  2. Klicka på Banyan VINES i dialogrutan Lägg till konfiguration för nätverksbibliotek.
  3. I rutan Serveralias anger du aliasnamnet på den instans av Microsoft SQL Server som lyssnar med nätverksbiblioteket Banyan VINES.
  4. Ange tjänsten och VINES-organisationen under Anslutningsparametrar. Du kan använda standardvärdet MSSQL för gruppen.

Innehåll