Användare måste ha Connection Manager 1.4 installerat på sina datorer för att kunna använda en anslutningsprofil som är skapad för Connection Manager 1.4. Om dina användare inte har Connection Manager 1.4 installerat måste du inkludera programmet i tjänstprofilen. Använd den här sidan när du vill ange att programmet ska ingå i den tjänstprofil som skapas. Programmet installeras då i samband med att tjänstprofilen installeras.

OBS

Den här sidan visas endast när du använder Administration av Anslutningshanteraren på en 32-bitarsversion av Windows när du markerar alternativet Windows XP, Windows Server 2003 och Windows 2000 på sidan Välj måloperativsystem i guiden. Alla senare versioner av Windows och alla 64-bitarsversioner av Windows som stöds har redan Connection Manager 1.4.

InställningBeskrivning

Installera Anslutningshanteraren 1.4 med den här anslutningshanterarprofilen

Anger att version 1.4 av Connection Manager ingår i den här profilen och att programmet installeras på klientdatorn om den har en äldre version av Anslutningshanteraren installerad eller om Anslutningshanteraren inte alls är installerad.

Om du inkluderar Connection Manager 1.4 i tjänstprofilen och en användare har en tidigare version av Connection Manager installerad, uppgraderas programmet automatiskt vid installationen. Anslutningshanteraren installeras inte om den aktuella eller en senare version redan är installerad på användarens dator. Till exempel ingår Connection Manager 1.4 i operativsystemet Windows Vista och det installeras därför inte från den här profilen på datorer med Windows Vista. Anslutningsprofilen installeras dock även om programvaran för Anslutningshanteraren som ingår i den här profilen inte gör det.

Ytterligare referenser


Innehåll